SUREE INNOVATION SOLUTIONS 6 CO.,LTD.
บริษัท สุรี อินโนเวชั่น โซลูชั่น 6 จำกัด

รับบริการขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา,ร้านนวด)

รับบริการขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา,ร้านนวด)

จะเริ่มเปิดร้านสปา สิ่งที่ต้องทำคร่าวๆ มีดังนี้
1. ดีไซน์รูปแบบการบริการ
โดยเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ลูกค้าเขาอยู่ที่ไหน เขามีรายได้เท่าไหร่ มีไลฟ์สไตล์อย่างไร ชอบอะไร เค้าจะมาใช้บริการเวลาไหน บ่อยแค่ไหน เพราะลูกค้าเป้าหมายจะนำมาซึ่ง การกำหนดราคา และรูปแบบการบริการ แล้วเราจะขายอะไรให้เขา จุดเด่นของธุรกิจเราที่จะตอบความสนองความต้องการของลูกค้าคืออะไร แล้วค่อยมาวางแผนว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านสปาประเภทไหน ซึ่งสปาแต่ละประเภทต้องมีใบอนุญาตต่างกัน รวมถึงพนักงานผู้ให้บริการต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วย
2. กำหนดรูปแบบของการ เปิดร้านสปา
ก่อนที่จะลงทุนเปิดร้านสปา เรามาทำการศึกษาและวางแผนคร่าวๆ ว่า รูปแบบสปาควรจะมีลักษณะอย่างไร
รูปแบบของสปาเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย แบ่งสถาน ประกอบการออกเป็น 3 ประเภท คือ
สปาเพื่อสุขภาพ
การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ อาทิ การทำสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ว่า กิจการฯ ต้องมีบริการหลัก และให้มีบริการเสริมอื่น อีกอย่างน้อย 3 รายการ อาทิ การพอกโคลน การเสริมสวยโยคะ การขัดผิว การนวดหน้า การพอกผิวตัว อบซาวน่า อบไอน้ำ เป็นต้น
นวดเพื่อสุขภาพ
การนวดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดฝ่าเท้า เป็นต้น
นวดเพื่อเสริมความงาม
หมายถึง การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวย หรือ แต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการ อื่นตามศิลปะการนวดเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้กิจการทั้ง 3 ประเภทนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย คือ พรบ.การสาธารณสุขและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. สถานบริการ นอกจากนั้น ในการประกอบกิจการยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม พรบ.ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ฯลฯ
นวดแผนไทย
การนวดแผนไทย หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจาก การที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษา/บรรเทาอาการของโรคได้
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้านสปา

ในปัจจุบันกินความหมายกว้างมาก โดยรวมถึงกิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่ผ่อนคลาย ร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความมีสุขภาพที่ดี จึงทำให้เกิดบริการต่อเนื่องหลายประเภทซึ่งถือเป็นกิจกรรม เสริมของสปา อันได้แก่ เสริมสวย ทำผม อาหารแบบสปา (Spa Cuisine) การล้างพิษ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ ความนิยมในธุรกิจสปาไทยช่วยทำให้ผู้บริโภครู้จักและคุ้นเคยกับสปาไทยได้อย่างรวดเร็ว

เราต้องทราบขอบเขตในการให้บริการของร้านสปาที่เราจะเปิด เพราะในการเปิดร้านสปาแต่ละประเภทนั้นๆจะต้องทำการยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งเมื่อยื่นขอจะต้องมีการระบุประเภทของกิจการลงในใบขออนุญาต และที่สำคัญคือการหาบุคลากรที่จะมาทำงาน

เลือกอุปกรณ์สปา

จะมีเครื่องมือ เครื่องใช้อะไรบ้าง ต้องเขียนรายการออกมาให้หมดว่า จะลงทุนซื้ออุปกรณ์พื้นฐานสปา เครื่องมือ เครื่องใช้อะไรบ้าง เพื่อจะได้นำมากำหนดแนวทางและแผนธุรกิจ รวมทั้งการเงินต่อไป

กำหนดทำเลที่จะเปิดร้านสปา ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ ต้องหาที่เช่าร้าน หรือโลเคชั่นที่ท่านต้องการเปิดสปา สำรวจราคาค่าเช่าที่ ความสะดวกในการเดินทาง สิ่งแวดส้อมว่าเอื้ออำนวยกับธุรกิจหรือไม่ ออกแบบ Theme และ Concept ของสปา ว่าท่านต้องการสื่อสารอะไรกับลูกค้า รูปแบบของสปาเป็นแบบไหน รวมถึงสีสันของร้านว่าจะใช้สีอะไรกำหนดโครงสร้างขององค์กรว่า คุณจะมีทีมงานจำนวนกี่คน ซึ่งในการดำเนินธุรกิจสปาก็จะมี ผู้ดำเนินการสปา, พนักงานต้อนรับ, สปาเธอราพีส, แม่บ้าน เป็นต้น

ถ้าหากท่านมีทุนในการดำเนินงานเปิดร้านสปา องค์กรของท่านก็อาจจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้ อาจจะมีฝ่ายการตลาด มีเทรนเนอร์ มีผู้ช่วยสปาเธอราพีส มีแพทย์หรือพยาบาล หรือผู้ชำนาญงานด้านสุขภาพและโภชนาการอื่นๆ เป็นต้น